SÖĞÜT Toprak Madencilik Sanayi A.Ş. Fabrika Binası İçerisinde Yer Alan
Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SÖĞÜT Toprak Madencilik Sanayi A.Ş. firması tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina dış cephesi, otopark, güvenlik kulübesi, bina ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı, hizmet binamız çevresinde bulunan toplam 6 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla yine fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla ses kaydı yapılabilecektir. Şirket içerisinde ve önünde gerçekleştirilecek bu kayıtlar vasıtasıyla resim, görsel kayıt, ses kaydı, araç plakası kişisel verileri toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimize ait olan bu kişisel veriler, kaydın yapıldığı günü takip eden 30. Günün sonunda tarafımızca silinecektir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yargı makamları veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Detaylı bilgiye SÖĞÜT Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.’nin Kişisel Verileri Koruma, Saklama ve İmha Politika belgelerinden ulaşılabilir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SÖĞÜT Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.’nin Mutlukent Mah. 1987. Cad. No:6 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@lecat.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

SÖĞÜT Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.