LECAT Blok diğer duvar elemanlarına göre daha hafiftir. Taşıma ve uygulama esnasında firesi yoktur.