LECAT Blok kil bilyesinin yapısı nedeniyle suyu diğer blokları çok daha az barındırır. (%15-%20 arası) Bu oran tuğlada %60-70, bims blokta %70-80, gazbetonda %80-90 aralığındadır. Bu yönü ile seneler içerisinde suyu bünyesinde tutmadığından özelliğini yitirmez, ısı iletkenlik katsayıları düşük olduğundan, yalıtım değerleri yüksektir. Ses yalıtım 48,7 desibeldir.