Alana verilen gübre sulama ile üst tabakada bulunan 8-16mm katmanın altına inerek, 0-3mm katmanın üzerinde kalır. İki katman arasında sıkışan gübre güneş, böcek, rüzgâr vb. dış etmenlerden korunmuş olur ve her sulamada yavaş yavaş eriyerek bitki köklerine ulaşır. Bu sayede gübreden kaynaklı kök yanmalarının da önüne geçilmiş olur.